Tối cao Pháp viện Mỹ có thể sẽ định đoạt sắc lệnh cấm du hành

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.696 seconds.