Tối cao Pháp viện cho phép áp dụng lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội

Ảnh: YouTube

Washington DC – Chính phủ Trump đã có chiến thắng quan trọng đối với chính sách cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, sau khi Tối cao Pháp viện vào thứ Ba (22 tháng 1), đã xóa bỏ một phán quyết của tòa cấp dưới, vốn yêu cầu tạm đình chỉ chính sách này trong lúc chờ xét xử.

Tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu 5 trên 4, với đa số thuộc về phe bảo thủ, chấp nhận yêu cầu của chính phủ Trump và cho phép lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực, trong lúc tranh chấp pháp lý liên quan đến chính sách này vẫn đang diễn ra ở tòa kháng án. Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện đã từ chối yêu cầu của chính phủ, vốn muốn tòa án này quyết định về tính hợp pháp của lệnh cấm. Theo Tối cao Pháp viện, sự việc cần được xem xét tại tòa kháng án California, trước khi chuyển lên tòa án cao nhất Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump vào năm 2017 thông báo kế hoạch cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, vì cho rằng những người này sẽ khiến chi phí y tế tăng đáng kể và gây cản trở hoạt động quân sự. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người chuyển giới đã khởi kiện chính sách của chính phủ Trump, đại diện cho những người đã và đang có kế hoạch tham gia quân ngũ.

Vào tháng 3, 2018, Bộ Quốc phòng đề nghị một chính sách khác đã điều chỉnh, cấm không cho tham gia quân đội đối với những người đang tìm cách chuyển giới, hoặc đã thực hiện một số bước chuyển giới, và cả những người bị chứng bất mãn giới tính, tức bị khủng hoảng tâm lý vì xung đột giữa giới tính tự nhiên và giới tính mà người này mong muốn. Các tòa án tại Washington, California, và D.C. đã bác bỏ chính sách mới, khiến vụ kiện được đưa lên tòa kháng án, và chính sách của chính phủ Trump bị đình chỉ trong lúc chờ xét xử.

Theo SBTN