Toàn văn bài viết chứng minh ông Tập vấp phải kháng cự mãnh liệt

0
9
In this photo taken on 1 September 2012 and released by China's Xinhua News Agency, Chinese Vice President Xi Jinping addresses the opening ceremony of the autumn semester of the Party School of the Communist Party of China in Beijing. Chinese micro-bloggers and overseas websites have come up with all kinds of creative speculation as to why President-in-waiting Xi has gone unseen for more than a week.

“Tăng cường sự kiên định cải cách, duy trì sức bền bỉ cải cách, gia tăng dẫn dắt tư tưởng, chú trọng nghiên cứu vấn đề mới gặp phải trong cải cách.
Có nghị lực, ý chí kiên định không dao động, nâng cao năng lực ‘xuất phát’ cải cách và ‘hạ cánh’ cải cách chính xác, đưa cải cách vào thực tiễn một cách vững chãi.”
Phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị lần thứ 15 của Tiểu ban lãnh đạo cải cách toàn diện sâu rộng Trung ương, chặt chẽ xoay quanh tình hình thực tế, đề ra yêu cầu then chốt vào thời điểm then chốt, ý nghĩa to lớn.
Kể từ sau khi đại hội toàn đảng lần 3 khóa XVIII cất lên “hồi tù và” phát động cải tách toàn diện sâu rộng, nhiều lĩnh vực đã cải cách nhanh chóng, ổn định, duy trì đẩy mạnh chiều sâu.
Hơn 1 năm qua, từ Trung ương tới địa phương, từ thành thị tới nông thôn, từ chính phủ không ngừng tinh giản bộ máy hành chính đến các chính sách ích dân được triển khai.
Mức độ rộng rãi, chiều sâu, sức mạnh của cải cách chưa từng thấy từ trước đến nay, thể hiện tình hình rất tốt đẹp.
Tuy nhiên, càng vào lúc tình hình cải cách tổng thể hướng đến cái “tốt”, người ta càng cần tỉnh táo nhận thức rằng, cải cách sâu rộng cần thiết phải “chạm” đến chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, ngoại giao… cùng nhiều lĩnh vực “sâu” khác của Trung Quốc.
Phải “chạm” đến huyết mạch của cơ thể kinh tế đồ sộ, vận hành những vấn đề căn bản một cách lành mạnh hơn nữa.
Khó khăn lớn lao, trở ngại rất nhiều. Sự ngoan cố, hung hăng, phức tạp đáng kinh ngạc của lực lượng không thích ứng với cải cách, thậm chí phản đối cải cách có thể vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người ta.
Chính vì như vậy, trước mắt cần đặc biệt nhấn mạnh tăng cường sự kiên định cải cách, duy trì sức bền bỉ cải cách.
***
“Cải cách chỉ có tiến hành, không có hoàn thành.”
Tăng cường sự kiên định cải cách, duy trì sức bền bỉ cải cách bắt nguồn từ sự nắm bắt rõ ràng và phán đoán chiến lược của Tổng bí thư Tập Cận Bình đối với quy luật lịch sử phát triển của Trung Quốc.
Cải cách mở cửa là một trong những “chiêu” trọng yếu quyết định vận mệnh của Trung Quốc đương đại, cải cách mở cửa mãi mãi không có điểm dừng.
Đối với kế sách lớn để cải cách sâu rộng, không thể cầu mong được dễ dàng mà phải có ý chí quyết đạt được, không ngại khó khăn, trước sau như một.
Trên đường cải cách, bất kể xuất hiện tình hình mới, vấn đề mới; bất kể gặp phải khó khăn hay cản trở nào, “Tôi vẫn đứng vững”, trước sau duy trì và không ngừng tăng cường sự kiên định cải cách, trước sau duy trì sức bền bỉ cải cách.
Tập trung cao độ vào bước “bung sức” mấu chốt, duy trì sức mạnh lâu bền, điều này thể hiện được đầy đủ trí tuệ chính trị và lòng dũng cảm của nhà cải cách, nhà lãnh đạo (Tập Cận Bình-PV) nắm bắt được phương hướng toàn diện.
***
Tăng cường sự kiên định cải cách, duy trì sức bền bỉ cải cách là yêu cầu và hy vọng của nhân dân.
Cải cách sâu rộng toàn diện là cải cách toàn cảnh theo bố cục “5 trong 1” gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và sinh thái.
Xuất phát điểm và đích đến của cải cách đều có liên quan tới lợi ích mật thiết của quần chúng nhân dân, đều nhằm đem lại hạnh phúc lâu dài cho hàng trăm triệu người dân.
Thực tiễn chứng minh, hàng loạt cải cách mà đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng bí thư vạch ra gần với người dân, đặt cơ sở là dân; suy nghĩ cho dân, được dân hưởng ứng sâu sắc.
Đồng thời, khi người dân hiểu sâu sắc sứ mệnh lịch sử “cải cách mở cửa là đại cách mạng vĩ đại mới đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành trong thời đại mới và điều kiện mới”.
Khi người dân ý thức được mỗi thành quả của cải cách đạt được không dễ dàng, mỗi bước tiến đều phải “giật mình”.
Thì bọn họ hy vọng đảng cầm quyền có thể tăng cường sự kiên định cải cách, duy trì sức bền bỉ cải cách, dẫn dắt các dân tộc trên toàn quốc vững bước tiến lên, kiên định tự tin khắc phục khó khăn, giành lấy tương lai tốt đẹp.
***
“Cần dẫn dắt mọi người đua tranh thúc đẩy cải cách, dốc sức cho định hướng dùng người dám nghĩ dám làm, khắc phục khó khăn.”
Đây là yêu cầu tất nhiên và điều kiện tiên quyết để tăng cường sự kiên định cải cách, duy trì sức bền bỉ cải cách.
Mưu sự tại nhân, đối diện với các vấn đề mới, tình hình mới mà cải cách gặp phải, có thể giữ được nghị lực, ý chí kiên định không dao động hay không?
Cần đối mặt với mâu thuẫn và khó khăn thế nào để đề ra phương án cải cách phù hợpt hực tế, phù hợp yêu cầu cải cách ở mức độ cao nhất có thể, nâng cao năng lực ‘xuất phát’ cải cách và ‘hạ cánh’ cải cách chính xác, đưa cải cách vào thực tiễn một cách vững chãi?
Đây là yêu cầu mới đặt ra với cán bộ, đảng viên các cấp trong giai đoạn hiện nay.
Không cần nghi ngờ, “dùng cán bộ dám cải cách, mưu cầu cải cách, giỏi cải cách; khích lệ cán bộ dám nhận trọng trách” thì mới có sự kiên định, có sức bền, làm tốt “bài văn lớn” cải cách sâu rộng toàn diện.
Sự nghiệp cải cách từ trước đến nay không phải là điều dễ dàng, sự tấn công và quấy nhiễu từ bốn phương tám hướng không dao động được ý chí kiên cường của người cải cách.
Cục diện phức tạp mới thể hiện lòng kiên định, có gặp trở ngại mới thấy rõ sức bền. Đó là phẩm chất quý báu của người cải cách trong thời đại này.

Bí ẩn tác giả “Quốc Bình”
Kể từ tháng 4/2014, trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc như Tân Hoa Xã xuất hiện nhiều bài bình luận nổi tiếng được ký tên tác giả “Quốc Bình”.
Các bài báo của tác giả này viết về rất nhiều vấn đề quan trọng của Trung Quốc và quốc tế, từ Đối thoại Chiến lược & Kinh tế Trung-Mỹ, các chuyến công du của ông Tập hay những sự kiện chống tham nhũng lớn như vụ điều tra Chu Vĩnh Khang…
Các sự kiện “được” Quốc Bình chú ý không chỉ có ý nghĩa quan trọng, mà các bình luận của tác giả này thường đồng nhất với quan điểm của Trung ương Trung Quốc, đồng thời không né tránh các vấn đề “nhạy cảm”, do đó được quan tâm và đăng tải rộng rãi.
Cho đến nay, nhà chức trách Trung Quốc chưa hề công khai danh tính thực sự của Quốc Bình.
Tuy nhiên, Tân Hoa Xã tiết lộ một điểm đáng chú ý, không ít cơ quan, ban ngành hay các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc từng đăng tải các bài viết dưới bút danh khác nhau.
Ví dụ, bút danh “Trọng Tổ Văn” thường xuất hiện trên báo đảng Nhân dân Nhật báo của nước này trên thực tế chính là “Phòng nghiên cứu Ban tổ chức Trung ương”.
Ngoài ra, các bút danh khác trên Nhân dân Nhật báo như Nhiệm Trọng Bình bao gồm toàn bộ nhân sự mục “Bình luận quan trọng Nhân dân Nhật báo”, Trọng Hiên Lý chính là “Cục lý luận Ban tuyên giáo Trung ương Trung Quốc”.
Chính vì vậy, cá nhân hay cơ quan nào đứng sau bút danh “Quốc Bình” vẫn đang là đề tài khiến người dân Trung Quốc tò mò suốt hơn 1 năm qua.