Tòa liên bang cho tăng lương tối thiểu $15/giờ tại Seattle

0
13

Chánh án liên bang Richard A. Jones quyết định cho phép áp dụng luật về lương tối thiểu của thành phố Seattle, dự kiến hiệu lực từ tháng tới.

Phán quyết 43 trang công bố hôm Thứ Ba bác bỏ mọi lý lẽ phản đối của International Franchise Association (IFA) đại diện các hệ thống nhà hàng fast-food và khách sạn khắp nuớc.

Chánh án Jones viết: tuy các nguyên đơn xác quyết sẽ bị thiệt hại vì cạnh tranh, mất khách hàng, mất thiện chí và nguy cơ dẹp tiệm, toà nhận thấy là không đuợc hậu thuẫn bởi các sự kiện nêu trong hồ sơ.

Thị trưởng Ed Murray tuyên bố tối Thứ Ba “Đây là 1 ngày trộng đại với công nhân làm việc cho kỹ nghệ fast-food. Phán quyết này bảo đảm luơng tối thiểu sẽ đuợc thi hành từ ngày 1-4 với mọi công nhân”.

Phát ngôn viên của IFA cho hay Hội sẽ xem xét kỹ phán quyết này, và không bình luận ngay.

Luật sư của IFA nói: không thách thức luơng tối thiểu, nhưng tranh đấu về thời hạn thi hành.

HĐ thành phố Seattle biểu quyết chấp thuận luơng tối thiểu 15 MK/giờ hồi giữa Tháng 6 – luật về luơng tối thiểu 15 MK/giờ dự kiến áp dụng từ đầu năm 2011, nhưng thực hành khác nhau về thời gian với các công ty khác nhau. Với các doanh nghiệp có không hơn 500 công nhân, luơng tối thiểu bắt đầu ngày 1-4 là 10 MK/giờ. Trên 500 công nhân là 11 MK/giờ từ Tháng 4 này.

Trong tranh luận tại toà trong tuần qua, luật sư của IFA nói là không công bằng vì đến năm 2017 phải trả luơng tối thiểu 4 MK cao hơn các đối thủ cạnh tranh tại địa phương. IFA cũng viện dẫn các lý lẽ pháp lý khác, như ảnh hưởng các giao dịch liên tiểu bang, vi hiến, và xâm phạm quyền giám sát của liên bang …

Theo Viet Bao

SHARE