Tòa liên bang bắt Texas sửa luật cử tri phải có thẻ căn cước

0
4
Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 5. (Hình minh họa: Wikipedia.org)

AUSTIN, Texas (AP) – Hôm Thứ Tư, một tòa kháng án liên bang phán quyết rằng luật của Texas buộc cử tri phải có thể căn cước thì mới được đi bầu vi phạm Ðạo Luật Quyền Bầu Cử, và ra lệnh cho tiểu bang phải sửa đổi luật này trước cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một.

Phán quyết của Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 5 ra lệnh cho các tòa dưới phải sửa đổi một số điều khoản nhằm hủy bỏ những “hiệu quả có tính kỳ thị” của đạo luật tiểu bang hồi năm 2011, và phải làm sao để không ảnh hưởng nhiều tới cuộc bầu cử trong năm nay.

Chính quyền Tổng Thống Barack Obama đã thực hiện một bước khác thường là vận dụng quyền lực của Bộ Tư Pháp Mỹ để thách thức luật bầu cử của Texas, theo đó cư dân tiểu bang này phải trưng ra cho được một trong bảy mẫu giấy chứng minh căn cước của mình thì mới được quyền bỏ phiếu.

Trong khi đó, tiểu bang Texas và những người ủng hộ luật căn cước của cử tri lập luận rằng đạo luật đó có tác dụng ngăn ngừa những vụ gian lận bầu cử. Tuy nhiên, phe chống đối lại cho rằng luật đó có tính kỳ thị vì đòi hỏi cử tri phải có các giấy tờ chứng minh căn cước trong khi các thành phần có lợi tức thấp cùng những cử tri gốc Phi Châu và Latino khó mà có được.

Ðảng Dân Chủ Texas đã mau lẹ lên tiếng chào mừng thắng lợi này, tuyên bố rằng “đạo luật đòi hỏi cử tri phải xuất trình thẻ căn cước do đảng Cộng Hòa đưa ra mang tính tính giới hạn quyền bầu cử và kỳ thị cử tri khắc nghiệt nhất nay đã bị đánh đổ.”

:NV:

SHARE