Tỏ thiện chí với VN, ông Duterte ra tận thuyền tiễn ngư dân Việt về nước

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE