Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 làm gì ở Aleppo, Syria?

0
22