Tin tổng hợp | Việt Nam: Phải xin phép trước khi sử dụng flycam

Theo RFA Tiếng Việt