Tin tổng hợp RFA | Thêm một trạm thu phí BOT sắp được xây trên tuyến tránh Cai Lậy

Theo RFA Tiếng Việt