Tin tổng hợp RFA | Lãnh án vì đưa tin có người tử vong do COVID-19

Theo RFA Tiếng Việt