Tin tổng hợp RFA | Cây đổ trong trường học làm 1 học sinh tử vong, 17 học sinh bị thương

Theo RFA Tiếng Việt