Tin nóng RFA | Phiên tòa phúc thẩm xử 2 người dân “chống BOT bẩn” hoãn lần thứ hai

Theo RFA Tiếng Việt