TIN NÓNG: Chục xe hợp đồng chở dân đi nộp đơn kiện Formosa báo bị chận

Shares

Theo RFA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.