Tin nóng 24h 04/12/2018 | Người dân Thủ Thiêm về dựng lều trên đất giải tỏa

Theo RFA Tiếng Việt

 

SHARE