Tin nói một viên cảnh sát thú nhận giết chết đại sứ Hy Lạp ở Brazil

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.764 seconds.