Tin nói báo cáo đầy đủ của Mueller bất lợi cho Trump (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE