Tillerson: ‘Chấp nhận rủi ro’ để ngăn bất ổn Biển Đông

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE