Tiểu độ súng trường biên chế ít nhất NATO có bao nhiêu người?

Quân đội Na Uy có lẽ là quốc gia có biên chế tiểu đội bộ binh ít nhất NATO với quân số đầy đủ chỉ 8 người và vẫn... vận hành tốt trong trường hợp thiếu người.

Một tiểu đội bộ binh súng trường của Na Uy có quân số chỉ 8 người. Đây là quân số tiểu đội nhỏ bậc nhất thế giới hiện nay trong khi Mỹ có 9 đến 12 người còn Nga tiểu đội bộ binh biên chế đủ cũng thường là 12 tay súng. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-2

Biên chế của tiểu đội bộ binh súng trường Na Uy sẽ bao gồm một tiểu đội trưởng với trang bị vũ khí thường là khẩu súng trường tấn công HK416. Đây cũng là người có trang bị nhẹ nhàng nhất trong tiểu đội súng trường của Na Uy. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-3

Số còn lại bao gồm bảy người sẽ được chia làm hai toán, toán đầu tiên là đội súng trường với trang bị hoàn toàn là súng trường tấn công Hk416 kèm theo đó là các ống phóng lựu chống tăng loại NM72F1. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-4

Thông thường mỗi lính trong tổ súng trường sẽ mang theo hai ống phóng chống tăng dùng một lần NM72F1. Người còn lại sẽ chịu trách nhiệm mang theo đạn dự trữ hoặc cứu thương. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-4

Thông thường mỗi lính trong tổ súng trường sẽ mang theo hai ống phóng chống tăng dùng một lần NM72F1. Người còn lại sẽ chịu trách nhiệm mang theo đạn dự trữ hoặc cứu thương. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-6

Tổ đội súng máy cũng có một chỉ huy khác, người này có thể coi là tiểu đội phó, chỉ huy đội súng máy và sẵn sàng lên thay tiểu đội trưởng chỉ huy cả tiểu đội khi cần. Trang bị của tiểu đội phó cũng khá gọn nhẹ nhưng kèm theo đó là phải mang theo đạn dự trữ cho khẩu MG3. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-7

Trong tổ đội súng máy còn có một xạ thủ khác với trang bị súng trường tấn công HK416 cũng chịu trách nhiệm mang theo đạn dự trữ cho khẩu súng máy MG3 và các trang bị thiết yếu khác hỗ trợ cho toàn đội. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-8

Vị trí cuối cùng của tiểu đội súng máy thường được coi là “lính lựu đạn” với trang bị bao gồm các loại hoả lực có sức công phá mạnh như lựu đạn hoặc súng phóng lựu. Vũ khí chính của người lính này thường là khẩu HK416 kèm theo súng phóng lựu AG36. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.

Tieu do sung truong bien che it nhat NATO co bao nhieu nguoi?-Hinh-9

Tổng cộng trang bị của tiểu đội bộ binh Na Uy sẽ bao gồm bảy khẩu súng trường tấn công HK416, một khẩu súng máy MG3, một khẩu tiểu liên MP7 và bốn ống phóng lựu chống tăng dùng một lần loại NM72F1. Có thể thấy, dù biên chế ít hơn nhưng khả năng cung cấp hoả lực của các tiểu đội bộ binh Na Uy rất tốt. Nguồn ảnh: WOTnorwegia.
Theo Kiến Thức


SHARE