Tiểu bang thắt chặt việc cắt giảm nước tại 15 thành phố ở OC

0
5

Việc tưới vườn là 1 trong các hoạt động làm hao tốn nước nhiều nhất.

SACRAMENTO, Calif. – Một kế hoạch tiết kiệm nước mới được sửa đổi đã được viên chức tiểu bang công bố vào hôm thứ Bảy. Kế hoạch mới sẽ tăng thêm áp lực đối với những thành phố dùng nhiều nước nhất tại Orange County, trong khi sẽ nhẹ tay hơn đối với các thành phố khác, như Newport Beach và Santa Ana.

Các thay đổi về việc bắt buộc tiết kiệm nước ở địa phương được đưa ra sau 10 ngày vận động hành lang dữ dội của các sở thủy cục trên khắp quận hạt và tiểu bang. Lệnh tiết kiệm nước là làm theo yêu cầu của Thống Đốc Jerry Brown muốn cắt giảm 25% lượng nước sử dụng, trong thời gian từ nay đến năm sau.

Lệnh cắt giảm nước tại Orange County nay sẽ dao động trong mức giảm 8% lượng nước sinh hoạt – như tại Seal Beach, đến giảm 36% nước dùng tại các thành phố Villa Park, Yorba Linda, và một số khu dân cư lân cận.

Santa Ana, trước đây bị yêu cầu phải giảm 20% lượng nước dùng, nay được giảm còn 12%. Garden Grove, tỷ lệ trước đây là 25%, nay bị tăng thành 28%. Westminster vẫn phải giảm 20% nước dùng, không thay đổi so với trước đây.

Tình hình tiết kiệm nước trong quá khứ, và lượng nước tiêu thụ trên mỗi người dân, là các chỉ số để các viên chức quản lý nước tại California quyết định về tỷ lệ nước phải cắt giảm ở quận hạt.

Tuy nhiên, lệnh bắt buộc cắt giảm nước sinh hoạt này vẫn chưa phải là mệnh lệnh sau cùng. Viên chức California đang có ý định thu thập ý kiến của người dân từ nay đến thứ Tư, sau đó sẽ xem xét và quyết định một kế hoạch mới, trong cuộc họp của Hội đồng quản lý nguồn nước tiểu bang, diễn ra vào đầu tháng 5.

Đối với kế hoạch tiết kiệm nước vừa được thông báo lại, các viên chức Orange County đã viết thư lên tiểu bang, yêu cầu giải thích là tỷ lệ cắt giảm nước đã được tính toán như thế nào, và xin thêm thời gian để tìm cách đáp ứng. Kế hoạch hiện tại là dựa trên số liệu về lượng nước tiêu thụ tính từ tháng 6 năm ngoái, và so sánh với số liệu năm 2013.

Nhiều địa hạt tại miền Bắc và miền Trung Orange County đã yêu cầu giảm bớt tỷ lệ cắt giảm nước của họ, với lý do rằng họ đã đầu tư vào hệ thống bổ sung nước ngầm địa phương, vốn sẽ xử lý 70 triệu gallons nước mỗi ngày từ nước thải, sau đó bơm lại vào lòng đất. Các địa hạt này cho rằng, số nước này phải được trừ ra khỏi tổng số nước tiêu thụ, vì chúng đã được tái sử dụng.

Một số sở thủy cục khác cũng yêu cầu tiểu bang phải tính toán tỷ lệ cắt giảm nước dựa trên tổng số nước sử dụng, thay vì dựa trên lượng nước thiêu thụ của mỗi người.

Khi trả lời phỏng vấn hôm thứ Bảy, chủ tịch Hội Đồng Quản Lý Nước, bà Felicia Marcus, thừa nhận rằng, nhiều yếu tố phức tạp đã gây khó khăn cho việc quyết định một cách công bằng tỷ lệ cắt giảm nước. Nhưng bà nói rằng, tiểu bang không có thời gian cho việc thảo luận về các chính sách dài hạn, và các biện pháp hiện tại đều là những quyết định khẩn cấp ngắn hạn để đối phó với nạn thiếu nước hiện nay

:VD:

SHARE