Tiết lộ “sốc” hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Syria

0
35