Tiết kiệm USD, Mỹ tái sử dụng tên lửa đạn đạo cũ

Thay vì loại biên các tên lửa đạn đạo MGM-140 ATACMS đã hết niên hạn sử dụng thì Mỹ lại chi tiền tân trang lại cho với thêm hơn 10 năm sử dụng.

Tiết kiệm USD, Mỹ tái sử dụng tên lửa đạn đạo cũ

Shares

Shares

46 queries in 2.472 seconds.