Tiết kiệm USD, Mỹ tái sử dụng tên lửa đạn đạo cũ

Thay vì loại biên các tên lửa đạn đạo MGM-140 ATACMS đã hết niên hạn sử dụng thì Mỹ lại chi tiền tân trang lại cho với thêm hơn 10 năm sử dụng.

Tiết kiệm USD, Mỹ tái sử dụng tên lửa đạn đạo cũ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.548 seconds.