Tiến trình kiểm phiếu tiếp tục, thêm ứng cử viên gốc Việt đắc cử

0
8

Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Phiếu bầu tại Quận Cam vẫn được tiếp tục đếm một tuần sau ngày bầu cử và có thể kéo dài đến cuối tháng 11 ngày. Tính đến chiều ngày thứ Ba, 15 tháng 11, vẫn còn khoảng 215,781 phiếu để đếm, xuống từ con số khoảng 410,000 được công bố ngay sau ngày bầu cử. Trong số phiếu còn lại để đếm, có khoảng 67,000 phiếu khiếm diện được đem đến phòng phiếu vào ngày bầu cử, 22,500 phiếu bầu bằng giấy tại phòng bầu cử, 108,000 phiếu bầu tạm thời tại các phòng bầu cử đang chờ được kiểm chứng và 14,000 phiếu bầu nhận được quan bưu điện sau ngày bầu cử. Với tổng số phiếu 985,198 đã đếm trên toàn Quận Cam, tỉ lệ tham gia bầu cử trên toàn Quận Cam có thể lên đến 80%, một tỉ lệ cao nhất trong nhiều năm qua.

Kết quả mới nhất cho thấy Kỹ Sư Charlie Nguyễn Mạnh Chí đang trở về nhì để được đắc cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City. Kỹ Sư Chí đang dẫn đầu với 10 phiếu sau kết quả thua khoảng 127 phiếu vào đêm bầu cử. Nếu đà này tiếp tục, Kỹ Sư Chí sẽ là ngựa-về-ngược và đánh bật bà Joy Neugebauer, một vị dân cử kỳ cựu trong khu vực Westminster. Bà ta đã từng là Nghị Viên Thành Phố Westminster và tham gia chính trị cùng thời với Cựu Thị Trưởng Margie Rice hay ông Frank Fry. Giám Sát Viên Andrew Đỗ vẫn đang dẫn đầu với số phiếu 5,762 phiếu so với đối thủ Michelle Martinez trong cuộc tranh cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam, Khu Vực 1. Tính đến ngày thứ Ba, GSV Andrew Đỗ được 60,021 phiếu và bà Michelle Martinez được 54,259 phiếu. Mặc dầu có đến gần 40,000 phiếu được đếm trong khu vực này sau ngày bầu cử, nhưng tỉ lệ dẫn đầu của Gsv Andrew Đỗ vẫn không sút giảm đáng kể. Điều đó cho thấy các cử tri gốc Việt đã tham gia bầu cử rất đông và mức độ hỗ trợ GSV Andrew Đỗ rất cao cho nên mới chống lại được ảnh hưởng của khối cử tri gốc La Tinh trong cuộc tranh cử này.

Các ứng cử viên gốc Việt khác trong khu vực Little Saigon vẫn được tỉ lệ phiếu bầu nhiều phiếu hơn so với các ứng cử viên khác trong cùng cuộc tranh cử. Đây là biểu hiện của sự tham gia bầu cử đông đảo của khối cử tri gốc Việt và các cử tri này ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt nhiều hơn. Trong suốt một tuần sau đêm bầu cử, các ứng cử viên gốc Việt đang thắng cử vẫn dẫn đầu với số phiếu càng ngày càng cao hơn, như Thị Trưởng Tạ Đức Trí đắc cử vào Thị Trưởng Westminster, Bác sĩ Kimberly Hồ đắc cử vào Nghị Viên Westminster, Frances Nguyễn Thế Thủy đắc cử vào Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster, Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Kim đắc cử vào Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, và Luật sư Dina Nguyễn đắc cử vào Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.

Hai ứng cử viên gốc Việt khác tranh cử vào Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community College, mặc dầu không đắc cử nhưng vẫn được số phiếu rất cao, như Bác sĩ Jonathon Bảo Huỳnh và anh Vong Xavier Nguyễn được gần 60,000 phiếu. Hai chức vụ này tuyển cử theo khu vực nhưng cử tri trên toàn học khu bỏ phiếu nên số lượng cử tri có đến gần 150,000 phiếu.

Ứng cử viên Steven Nguyễn trong cuộc tranh cử vào chức vụ Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago Community College, Khu vực 5, đang thua xa hơn so với Uỷ Viên Claudia Alvarez, cựu Nghị Viên Thành Phố Santa Ana. Khu vực này có ít cử tri gốc Việt và rất nhiều cử tri gốc La Tinh. Anh Steven Nguyễn đang được 5,518 phiếu so với 6,116 của bà Claudia alvarez, tức đang thua 598 phiếu.

Cuộc kiểm phiếu có thể kéo dài đến tuần lễ Tạ Ơn. Kết quả sau cùng sẽ cho thấy khối cử tri gốc Việt đã tham gia đi bầu rất đông và đã đem lại nhiều thành công quan trọng cho các người tranh cử gốc Việt. Tuy nhiên vẫn chưa biết được là có đông hơn các sắc dân khác hay không

:VD:

SHARE