Tiền An Sinh Xã Hội không được tăng vào năm tới

0
7

(Hình minh họa: Getty Images/William Thomas Cain)

Sáu mươi lăm triệu người hưu trí hưởng chương trình An Sinh Xã Hội hôm Thứ Năm được loan báo tin buồn, rằng lần đầu tiên trong 5 năm, họ sẽ không được tăng tiền cho năm 2016.

Lý do vì mức lạm phát không tăng do giá xăng giảm.

Tiền An Sinh Xã Hội được điều chỉnh hằng năm theo với mức lạm phát. Điều này được gọi là điều chỉnh theo giá sinh hoạt, viết tắt là COLA.

Một khi giá sinh hoạt không tăng, tiền An Sinh Xã Hội sẽ không thay đổi. Việc này từng xảy ra vào hai năm 2010 và 2011, và lần này lập lại vào năm 2016.

Vấn đề đối với giới cao niên là, cách mà chính phủ đo lường lạm phát không phản ảnh cách người hưởng tiền An Sinh Xã Hội chi tiêu như thế nào.

Người cao niên không hưởng lợi gì mấy khi giá xăng hạ so với người công nhân vì hầu hết họ không còn lái xe đi làm.

Chi phí y tế cũng tăng nhanh hơn mức lạm phát và số phần trăm mà người cao niên chi ra cho việc săn sóc y tế thường cao hơn.

Một nghiên cứu do tổ chức Senior Citizens League thực hiện nhận thấy, giới cao niên mất 22% sức mua từ tiền An Sinh Xã Hội tính từ năm 2000, mặc dù tiền này có được tăng dựa theo phép tính COLA.

:NV:

SHARE