Tiêm kích MiG-35 rất mạnh nhưng Việt Nam “không thích“

0
30