Tiêm kích MiG-21 làm thất bại âm mưu khủng khiếp của CIA thế nào?

Sau pha đánh chặn cảm tử bằng tiêm kích MiG-21 của Không quân Liên Xô, CIA mới bắt đầu giảm dần cường độ do thám không phận Liên Xô bằng các máy bay RF-4C theo kế hoạch "Gen Tối".

 

SHARE