Tiêm kích L-159 sắp không kích tan tành phiến quân IS

Có khả năng tác chiến ngày - đêm, đa nhiệm, chi phí vận hành rẻ, máy bay tiêm kích L-159 được Iraq lựa chọn để sử dụng chống phiến quân IS.

Tiêm kích L-159 sắp không kích tan tành phiến quân IS

Shares

Shares

22 queries in 1.783 seconds.