Tiêm kích J-11B Trung Quốc phóng rocket đạt 95% trúng đích

Tiêm kích J-11B của Trung Quốc vừa mới "lên tivi" khoe khả năng phóng tên lửa với 95% trúng đích tiêu diệt các mục tiêu giả định.

Tiêm kích J-11B Trung Quốc phóng rocket đạt 95% trúng đích

Shares

Shares

23 queries in 1.295 seconds.