Tiêm kích J-11B Trung Quốc phóng rocket đạt 95% trúng đích

0
16