Tiêm kích F-35I tới tay Israel, Trung Đông sẽ còn bất ổn?

0
12