Tiếc hùi hụi dàn tiêm kích nhanh nhất thế giới của Syria

0
14