Thứ vũ khí đang gây khó chịu nhất chiến trường Trung Đông