Thú vị trận đổ bộ D-Day mô hình mà như thật

Dù chỉ là mô hình nhưng người xây dựng đã khiến chúng giống hệt như thật, như cuộc đổ bộ D-Day năm 1944.

Thú vị trận đổ bộ D-Day mô hình mà như thật

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.194 seconds.