Thú vị trận đổ bộ D-Day mô hình mà như thật

Dù chỉ là mô hình nhưng người xây dựng đã khiến chúng giống hệt như thật, như cuộc đổ bộ D-Day năm 1944.

Thú vị trận đổ bộ D-Day mô hình mà như thật

Shares

Shares

49 queries in 3.594 seconds.