Thủ tướng Việt Nam thừa nhận nợ công vượt trần

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE