Thủ tướng Singapore dự quốc yến tại Tòa Bạch Ốc

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE