Thủ tướng Phúc hội kiến ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE