Thủ tướng Nhật sắp thăm Trân Châu Cảng cùng Tổng thống Obama

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE