Thu phí cầu tình yêu có phản cảm với “Đà Nẵng tri ân”?

Theo RFA Tiếng Việt