Thu nhập khác “cứu” Vinalines từ lỗ gộp hơn 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận đã đạt 2.148 tỷ

Ảnh minh họa.

Báo cáo riêng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) năm 2016 mới công bố cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt hơn 1.353 tỷ đồng, con số này thấp hơn so với con số đã đạt được năm 2015. Giá vốn bán hàng tăng mạnh so với năm 2015.

Nợ phải trả hơn 6.594 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn là hơn 3.951 tỷ đồng, nợ dài hạn là 2.643 tỷ đồng. Khoản nợ này giảm so với năm 2015.

Báo cáo cũng cho thấy, khoản lỗ gộp lên đến hơn 1.422 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2015, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cũng lên đến 1.620 tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2015.

Tuy nhiên, với khoản thu nhập khác lên đến hơn 4.043 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2015, lợi nhuận trước và sau thuế năm 2016 của Vinalines vẫn tăng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt hơn 2.148 tỷ đồng, tăng 54%.

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Vinalines năm 2016

Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020 mới công bố của Vinalines cho biết, Vinalines sẽ điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại 1 số doanh nghiệp. Tại CTCP Vận tải biển (Vinaship), CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart), CTCP Vận tải và Hợp tác lao động quốc tế (InlacoSG), giảm tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty xuống 36% giai đoạn 2016-2017.

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco), giảm tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty xuống 49% giai đoạn 2016-2017. CTCP Vận tải biển Bắc –Nosco, Vinalines Nha Trang, CTCP Hàng hải Đông Đô tiến hành thoái  toàn bộ vốn góp của Tổng công ty.

Đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần đối với Công ty Vận tải biển Đông; công ty VLC, VCSC sang công ty TNHH MTV…

Báo cáo cũng cho biết, dự kiến khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 16 triệu tấn nắm 2020, khối lượng luân chuyển dự kiến đạt gần 35,8 triệu tấn/km.

Chỉ tiêu doanh thu dự kiến năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 17.200 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 khi thị trường vận tải biển hồi phục, Tổng công ty dự kiến lợi nhuận đạt khoảng 1.720 tỷ đồng vào năm 2020.

SHARE