Thử nghiệm tốc độ ăn của cá piranha, trong vài phút đầu trâu chỉ còn xương

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.009 seconds.