Thử nghiệm tốc độ ăn của cá piranha, trong vài phút đầu trâu chỉ còn xương

Shares

Shares

25 queries in 1.831 seconds.