Thót tim cảnh trực thăng SH-60R lên tàu chiến lúc biển động

Chiếc trực thăng SH-60R Seahawk phải tiếp cận đến lần thứ 3 mới có cơ hội đáp xuống tàu tuần tra biển trong điều kiện rất bất lợi.

Thót tim cảnh trực thăng SH-60R lên tàu chiến lúc biển động

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.358 seconds.