Thống đốc Iowa Branstad sẽ được đề cử làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.744 seconds.