Thống đốc Iowa Branstad sẽ được đề cử làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE