Thống đốc Iowa Branstad sẽ được đề cử làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE