Thống đốc California muốn dân lái xe đóng $65 để bảo trì xa lộ

0
5

Thống Đốc Jerry Brown. (Hình: David McNew/Getty Images)

Hai tháng sau khi lên tiếng đề cập tới tình trạng nhiều vấn đề giao thông vẫn chưa được giải quyết, Thống Đốc Jerry Brown đã khởi sự cho công bố một loạt các đề nghị của chính phủ ông liên quan tới phương cách tài trợ cho những kế hoạch bảo trì các công trình giao thông trong tiểu bang, trong đó có khoản lệ phí $65 mà người lái xe phải đóng hằng năm cùng với việc tăng thuế xăng dầu lên để bắt kịp với tình trạng lạm phát của đồng tiền.

“Văn kiện giao thông” vừa được vị thống đốc cho công bố mới đây đề nghị ngân sách $3.6 tỷ mỗi năm dành cho việc tu bổ hạ tầng cơ sở giao thông đang xuống cấp tại California.

Lệ phí $65 thu được từ mỗi người lái xe sẽ mang lại cho ngân sách tiểu bang $2 tỷ mỗi năm, trong khi đó ngân sách tổng quát cũng sẽ thu vào được khoảng $500 triệu mỗi năm từ tiền đóng phạt của những công ty hay xí nghiệp can tội gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù đề nghị của vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ có được sự hưởng ứng của những nhóm vận động cải thiện các công trình giao thông cũng như của các công ty, xí nghiệp trong tiểu bang, nó dường như vẫn chưa giành được đa số phiếu 2 phần 3 cần thiết tại lưỡng viện Quốc Hội hiện đang do đảng ông kiểm soát.

Những người ủng hộ kế hoạch bảo trì các công trình giao thông hiện đang thúc giục các nhà lập pháp hãy cố gắng tìm đạt một giải pháp dung hòa để tránh tình trạng bế tắc kéo dài hiện nay

:NV:

SHARE