Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nhật Bản: Trưởng thành

0
14

Thủ tướng Abe đưa ra tuyên cáo về việc Nhật Bản tự quyết định tương lai của chính mìnhREUTERS

Điều đáng được chú ý đến nhất trong phát biểu chúc mừng năm mới vừa rồi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không phải là sự xác định dành ưu tiên chính sách cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng động trong quan hệ đối ngoại, mà là tuyên cáo về việc Nhật Bản tự quyết định tương lai của chính mình.

Ông Abe đề cập đến bước chuyển giai đoạn, ngầm ý Nhật Bản cần phải tạo bước ngoặt và bước chuyển sau 70 năm để hướng tới 70 năm ở phía trước. Ông Abe sử dụng khái niệm “một nước Nhật Bản mới” và tuyên cáo “người Nhật Bản chúng ta sẽ xây dựng tương lai ấy bằng chính những bàn tay của chúng ta”.

Thực chất thông điệp này là Nhật Bản tự quyết định tương lai và vì thế phải rũ bỏ hết mọi ràng buộc, kiềm chế từ quá khứ lịch sử như một con người trở nên trưởng thành và phải được công nhận là đã trưởng thành. Ông Abe muốn nói đến hiến pháp hiện hành của Nhật Bản. Nó là sản phẩm của Mỹ sau Thế chiến thứ hai, với những cấm đoán do Mỹ áp đặt.

Trong những năm tháng cầm quyền từ trước đến nay, ông Abe đã dần từng bước sửa đổi hiến pháp ấy ở những nội dung có thể sửa đổi được hoặc hợp pháp hóa cách hiểu mới những ngôn từ trong đó. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Abe chính thức và công khai gián tiếp đề cập đến hiến pháp mới thích hợp với nước Nhật Bản ở thời mới và với tương lai.

Chủ ý này của ông Abe không phải mới lạ. Nhưng tuyên cáo như thế cho thấy ông Abe hiện cho rằng thời điểm thích hợp đã đến và điều kiện cần thiết đã chín muồi cho nước Nhật. Nó thể hiện sự tự tin và kiên định mục tiêu của ông Abe. Nó đồng thời cũng báo hiệu nền tảng và nguyên tắc mới cho chính sách mọi mặt của Nhật Bản.