Thôi xong, Trung Quốc đã ăn cắp thành công tổ hợp CIWS Palma-SU

Xem ra sau một thời gian dài chuyên làm theo tổ hợp CIWS của Mỹ, các nhà sản xuất quốc phòng Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng sang sao chép các tổ hợp phòng không kết hợp của Nga như Kashtan hay Palma-SU.

SHARE