Thời gian “nuốt chửng” quá khứ chiến tranh như thế nào?

Thiên nhiên sẽ vùi nát mọi nhân chứng của các cuộc chiến tranh, dù rằng những cuộc chiến đó khốc liệt tới đâu, khủng khiếp tớ cỡ nào.