Thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ – Ấn Độ khó lòng diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ của tổng thống Trump

Tin từ WASHINGTON, DC – Vào hôm thứ năm (20/2), người đứng đầu một nhóm kinh doanh có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ và Ấn Độ khó có thể đạt được thỏa thuận thương mại hạn chế kịp thời cho chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Ấn Độ vào tuần tới, khi loạt thuế mới được  Ấn Độ đề nghị khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp. Bà Nisha Biswal, chủ tịch Hội đồng công ty Hoa Kỳ – Ấn Độ (USIBC), thông báo với các phóng viên rằng hy vọng đang giảm dần về việc hai bên nhanh chóng thu hẹp khoảng cách thương mại. Bà Biswal cho biết hội đồng này và bộ phận cấp trên, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đang thúc giục tổng thống Trump sử dụng chuyến đi ngày 23-24 tháng 2 để làm việc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm “đặt ra một khuôn khổ” cho hai nền dân chủ lớn nhất thế giới có thể gia tăng cơ hội thương mại và đầu tư của họ, bao gồm các bước hướng tới tự do hóa ngành bảo hiểm của Ấn Độ.

Theo SBTN