Thợ lặn đặc nhiệm: Những “Yết kiêu” của Quân đội Mỹ

Không chỉ Quân đội Mỹ mà bất cứ quân đội nào trên thế giới cũng đều có những đội thợ lặn đặc nhiệm của riêng mình.

Thợ lặn đặc nhiệm: Những “Yết kiêu” của Quân đội Mỹ

Shares

Shares

24 queries in 1.300 seconds.