Thợ lặn đặc nhiệm: Những “Yết kiêu” của Quân đội Mỹ

Không chỉ Quân đội Mỹ mà bất cứ quân đội nào trên thế giới cũng đều có những đội thợ lặn đặc nhiệm của riêng mình.

Thợ lặn đặc nhiệm: Những “Yết kiêu” của Quân đội Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.568 seconds.