Thiếu nước, sạt lở đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE