Thiên tai gây thiệt hại cho Việt Nam mỗi năm gần 7 tỷ đô la

0
5

Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Thiên tai có thể gây thiệt hại cho Việt Nam chừng 142 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng gần 7 tỷ đô la Mỹ.

Ngân Hàng Thế giới, World Bank, đưa ra tính toán như vừa nêu tại một hội nghị được tổ chức hôm qua ở Hà Nội. Định chế tài chính này chỉ rõ những thiên tai như bão tố, lụt lội, động đất trong vòng 50 năm tới sẽ là tác nhân gây ra những thiệt hại với tổng số được dự báo như vừa nêu.

Thiệt hại trung bình về mặt kinh tế do lụt lội và bão tố được ước tính chừng 0,8% tổng sản phẩm nội địa GDP.

Theo ước tính thì có chừng 60% vùng đất và 71% cư dân Việt Nam đối diện với nguy cơ bão tố và lụt lội.

Ông Sebastian Eckardt, kinh tế gia trưởng của Ngân Hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết định chế tài chính này và Thụy Sĩ cùng nhau hỗ trợ cho Việt Nam trong vấn đề tài chinh cho nguy cơ thiên tai, các giải pháp bảo hiểm thông qua công tác xây dựng mô hình về nguy cơ thiên tai.

RFA

SHARE