Thị trưởng Portland dính hơi cay của cảnh sát liên bang (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt