Thị trưởng Mexico mời ông Trump tới gặp những công nhân thất nghiệp

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE